Kòm kretyen, anpil nan nou ta toujou renmen di ke nou kwè nan Bib la. Men nou ap viv nan yon mond kote nosyon verite a se yon bagay ki relatif, pa genyen anyen ki absoli. Moun pa vrèman atake Bib la men’m jan ak nivo enpòtans yo ba li a.
Bib la se yon liv ke mond la gade kòm youn nan verite oswa youn nan fason ou ka analize lavi a. Si ou chwazi konprann lavi a konsa pa gen pwoblèm, konsa tou si ou ta chwazi wè lavi a yon fason diferan se degaje’w. Kidonk, otorite ki soti nan Bondye Bib la genyen an se yon bagay moun pa janm konsidere. Yo inyore li, yo vire li, epi yo pa ba li regle anyen pou yo. Li tris paske jan mond wè ak aji anvè Bib la se konsa yon pakèt legliz aji tou. Kounye a moun ap poze tèt yo kesyon tankou sa yo:

  • Ki sa Pawòl Bib la sinifye pou nou? Eske li gen otorite, eske li san erè, eske li efikas nan lavi nou? Kòman nou ka idantifye sa?
  • Kiyès ki ka prove Pawòl Bib la se Verite?

Eske Nou ka Kwè tout bon Nan Bib la?