Pawòl La

Pawòl Bondye pa pwen santral legliz nou yo anko.

Apot Jan ekri levanjil li ya anba pouvwa Sentepri pou yon sèl objektif ki se pou nou ka konnen Jezi ki se Pawòl la ki te vini abite pami nou se pitit Bondye vivan an.

%d bloggers like this: