Eske Levanjil Kris La Ekspoze nan Legliz Jounen Jodi yo?

Lè ou pa mete aksan sou Pawòl la, sou Jezi Kris, sou lafwa ki sove nanm lan, sou gras ak glwa Bondye ebyen li nòmal pou w jwenn yon pakèt bagay dwòl ak fo doktrin nan legliz. Se sa ki fè yon pakèt kretyen ki tonbe nan konfizyon. Jezi menm deklare ak bouch li “santifye yo avèk Pawòl ou a: Pawòl ou se verite.” — Jan 17:17